හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මා හදගත් ගීතයමට ඔයා මගෙ පණ වගේ 


Mata oya mage pana wage 


(Dilum ft Sameera)

මට ඔයා මගෙ පන වගේ
ලඟ නැතත් මගෙ ලඟ වගේ
හිත පුරා රැදි සෙනෙහසින්
ඔබ මවෙත පිදු ඒ ආදරේ..//

ඔයා මගෙ පන වගෙලු
මට දරාගන්න බැරි ඒකලු
හිනා වෙන්නෙ සඳ සද වගේලු
මට බලා ඉන්න බැරි එකලු
සඳ හොරා ගත්තෙ රෑකලු
මට හිතාගන්න බරි වෙන්නලු
මට නිදාගන්න බැරි ඒකලු

ඔයාවමයි මට ඕනෙලු
මට කියාගන්න බැරි ඒකලු
ඔයාටමයි මං  ආසලු
මට ඔයා නැතුව බැරි ඒකලු
අපි හිනා උනේ එක පාරලු
රෑ හීනෙන් පේන්නේ මාවලු
මං ඒ හීනේ හරි ලස්සනයිලු

මට ඔයා මගෙ..//

 
YOU TOOK MY HEART AWAY-MLRT


Staring at the moon so blues
Turning all my thoughts to you
I was without hopes or dreams
Try to dull inner scream
But you saw me through
Walking on a of path
See your faces everywhere
As you melt this heart of stone
You take my hand to gu
ide me home and now
I am in Love

You took my heart away
When my whole world was grey
You gave me everything
and a little bit more
And when it's cold at day
And you sleep by my side
You become the meaning of my life

Living in a world so cold
You were there to warm my soul
You came to mend a broken heart
you gave my life a brand new start
And now..
I am in Love
You took my heart away...

Holding your hands
I won't fear tomorrow
Here where we stand
We never be alone
You took my heart away...ඇස් ආදරෙන් - As adaren purola (Kaveesha Kaviraj)


ඇස් ආදරෙන් පුරෝනා
හිත පාළුවෙන් ගලෝනා
ඔබ මගෙම වෙන්න ඕනා
මියදෙන්න දෙන්න උණුහුමේ ඔබේ
මා හදවතින් ම උමතු වී තියේ. //

ඔබ සිහිවන හැම මොහොතක් ගානේ
දැක ගන්නට ඔබ මා ළග නෑනේ
නුදුරේදි ම කරගන්නට මාගේ
අවසර දෙන්නට පමණයි ඕනේ
ඉඩ දෙන්නම් පපුතුරේ
නැළවෙනු මැන සොදුරියේ
මට ඔබම තමයි ඕනා

ඇස් ආදරෙන් පුරෝනා...

රැක ගන්නම් ජීවිතයම වාගේ
එක මොහොතක් හද ගත්තා නම් මාගේ
සැනහෙන්නට හැමදාමත් ආයේ
එනවද හිමිකම ගන්නට මගේ හීනේ
නොසිදෙන මහ සාගරේ
තරමට මගේ ආදරේ
මට ඔබම තමයි ඕනා

ඇස් ආදරෙන් පුරෝනා... 


SAW n TM ©