හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ආයෙත් වරක් - Ayeth Warak (Sandun)

Ayeth warak , sandun , supunතිබුණා නම් හුඟක් ලොකු මිල මුදල් මගෙ අතේ
ඔබ නෑ මේ වගේ අද වෙන් වන්නේ

කහටක් හිතේ කොනකවත් නෑ ඔබ කෙරේ 
සුළඟක් වගේ හැර් ගියත් ලෝකෙන් මගේ
ආයෙත් වරක් මට වඩා හොඳ කෙනෙක්
හමු වේවා කියා ඔබට මා පතනවා..//

ජීවිතේ පරදුවට මා තියා
පෙම් කළේ ඔබ වටිනවා සිතා
තේරුණේ මම ‍රැව‍ටුනා කියා
කාලයක් නොදැනීම ගත වෙලා

කහටක් හිතේ...

මේ භවේ යළි සිහිවෙලා එදා
තේරුණොත් මම ඉස්තරම් කියා
මන්දිරේ දොරගුළු කඩා දමා
ආයෙමත් ඔබ එන්න මා සොයා

කහටක් හිතේ..// 

No comments:

Post a Comment