හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

කදුල ඉතින් සමාවෙයන් - Kandula ithin samaweya (Keerthi Pasquel)

කදුල ඉතින් සමාවෙයන් - Kandula ithin samaweya (Keerthi Pasquel)කදුල ඉතින් සමාවෙයන්
අපි වෙන් වෙමු අද හවසට
මගෙ ගෙපැලට ඇය එනවා
සිරි යහනේ තනි රකින්න

කළු වළාව නැගෙන්නෙපා - ගගට උඩින් හැන්දෑවට
මුදුන් ලීය යටින් පොළොවේ - ගොම හේදෙයි අලුත් පිටම
කන්ද කපා හද පායා - සදරැස් යහනට වඩින්න
සද එළියෙන් ඇගේ ගතේ - පිපි ගෝමර මල් දකින්න

මල් දෙවැටේ වතුසුදු මල් - පිපේවි ඈ පිළිගන්නට
උපුල් තලා ඔමරි සිනා - මතුවෙයි මල් පරදන්නට
බිළිදු ගෙනා කිරි සුවදක් - ගෙපැල දොරින් හමා එන්න
ඉඩ දීයන් වළාකුලේ - මගේ සිහිනය මල් පිපෙන්න

No comments:

Post a Comment