හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

රත්තරන් මාගේ- Raththaran Mage(Damith ft Ashanthi)

Supun Ayeshmantha
රත්තරන් මාගේ - සුරඟනක් වා..ගේ
ඇස්වලින් කී දේ ආදරේ...
හුරතලේ මූණේ - මල්මිටක් වා..ගේ
කම්මුලක් ගානේ හාදු වූනේ..

හිත්යායේ පෙම්මල් පීදී..
අමරසදෝ වෑහෙන්නේ..
වස්සානේ ඇවිදින් වාගේ නෙ..
නෙතු මා හදේ...

නිල්මානෙල් පාටයි දෑසේ
තුරුලේමයි මා ඉන්නේ
ඉගිලෙන්නේ ඔබ හා තනියෙන් මා....

දුක්වින්දේ සුසුමක් ගානේ..
මා හැඩුවේ ඇල්ලක් වාගේ..
මුළු ලෝකේ එරෙහි වූ එදා..
දැනුනේ රස නොයිදුල් දීගේ..
හිනෙන් දුටු පාරාදීසේ..
මියැදෙන්නේ පහසින් දෙනුවන්..මා..

රත්තරන් මාගේ....

නාදල්ලේ පාටයි වාගේ..
සිපගන්නත් ලෝබයි ඈගේ..
දෙතොලේමයි නැවතී ඉන්නේ මා..
මනමාලයි හැඟුමයි දෑසේ..
ගුලිවෙන්නයි හොරැහින් බැලුවේ..
ඔබ මාගෙ පනමයි සෑ..මදා...

රත්තරන් මාගේ...

No comments:

Post a Comment