හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

පෙම් සිනාව - Pem Sinawa (Priya Sooriyasena)


Supun Ayeshmantha

පෙම් සිනාව ඔබ පෑව සිතේ නැවතුනා
මගේ සිහිනය ඔබත් එක්ක හිතේ සැග වුනා
ඔය නෙතු යුග මගේ වෙන්න සිතක් ඇති වුනා
මගේ සිත හොර රහසෙම හුගක් දුර ගියා ....

මගේ දෙනෙතේ ඔබ ඇදිලා සිත්තමක් වගේ
මම තනියම ඉකිබින්දා ඔබ නැති පාළුවේ
හදවතේ රැදුන හුස්ම පොදක් ලෙසින් ලංවුනේ
ඔබ එනකම් ඉන්නද පුරැදු තනිකමේ ...

මල් සුවදේ අපි බැදිලා හීනයක් වගේ
මගෙ මතකයේ හරි මිහිරියි ඔබ දුන්නු ආදරේ
හදවතින් බැදි ඔබ ලගින්ම ගෙවුනු කාලයේ
මගේ ඡිවිතය ඔබ වන බව නොදැන දුර ගියේ

No comments:

Post a Comment