හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මගේ නොපෙනෙන- Mage nopenena adare (Prasanga)


Mage nopenena, Supun Ayeshamantha
මගේ නොපෙනෙන ආදරේ...........
මගේ නොපෙනෙන ආදරේ

පෙනෙන දුරකට එන්නෙපා
දුටු නමුත් මගේ ආදරේ
දුටුවා බව හගවනු එපා //

සසරේ හමුවී ඇතිමුත්
පුරුදු බව පවසනු එපා
මට කලින් පෙම ඔහුට දුන් බව
යලි යලිත් පවසනු එපා //

මගේ නොපෙනෙන......

සිහින අතරින් පෙනුණු සිහිනය
සිහිනයකි සගවනු එපා
දකින දුරකින් ලගින් ඉන්නම්
පෙනුණු බව පෙන්වනු එපා //

මගේ නොපෙනෙන......

No comments:

Post a Comment