හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හිමි උන ඔබ Himi Una Oba (Noel Raj)Supun Ayeshmanthaහිමි උන ඔබ මට අහිමි වෙලා..
කොහොමද වාවා ගන්නේ මා
ආදරේ.. පෑ ආදරේ
නිදි නැති රැය ඔබ ගැනම සිතා
මතකය පාර කඳුළු සලා
ජීවිතේ.. මේ ජීවිතේ
සිතුවේ නෑ පැහැසර සිනා
කුරිරු වී හැර යයි කියා...

සිහින නෙලා පැලදුවදා මන්මාල හිත් මානයේ
සිහිවෙනවා උමතු සිනා නිල් පාට නෙත් මායිමේ...
ලං වුනේ වෙන් වෙන්න නම් පෙම් කලේ තුරුලේ ඉඳන්
ඇයි ඔයා මට මේ තරම්...

පෙම බිඳදා හැර ගියදා දුක දැනුනෙ නැතිදෝ මගේ...
කඳුළු හොරා වැටෙන තුරා පිටුපෑවේ ඇයි ජීවිතේ....
ලං වුනේ වෙන් වෙන්න නම් පෙම් කලේ තුරුලේ ඉඳන්
ඇයි ඔයා මට මේ තරම්....

No comments:

Post a Comment