හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔය ඇස් දිහා - Oya as diha (Pradeep Rangana)


ඔය ඇස් දිහා පෙම යාවෙලා
Supun Ayeshmanthaගෙතු කාරනා හද දිවුරුවා
සිත තෝරනා ඔබ පෙම් සිනා
ලැබෙනා තුරා මා යදිනවා
හැගුමන් පායලා සිතුමන් වෑහිලා
එනමුත් නොහැගෙදෝ ආදරේ
ඉතිරෙන ආදරේ ඔය හද නැවතිලා
මට සිත දේදෝ පැතු කුමරියේ

මාගේ දෛවේ පිදුවේ උරුමේ ඔබ වේදැයි
සිත කීවේ දුටු මුල් දිනේ
පැටලුම් ලියා විසදුම් සොයනා සිත ලග
දෑහින් කිවු ඔබ කවුදෝ කියා
ඔබ නිසා සිත අහැරිලා අදුරේ පවා
තනිකරයිද සිත අසනවා
ඔබ හද හිමි වුනත් ඔබ අහිමි වුනත්
මගේ පපු තුරුලේ සැනසුම ඔබයි
ගැයෙනා  තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබෙ නමට පුදමී සදා

ඔය ඇස් දිහා පෙම යාවෙලා

ඇසෙනා මානේ ඔබ අද වේ නම්
ඇතිනම් හෘදේ ඇයි මේ නොපිරූ හිතක්
මාගේ හෘදේ මෙතරම් ආලේ උතුරා යන්නේ
නොපිරෑ තැන් පුරවන්නමයි
ඔබ නිසා තැනු ගීතේ අවසානය ගෙනෙයි
මැවු සිහිනේ පිබිදේයිද මන්දා
ඔබ හද හිමි වුනත් ඔබ අහිමි වුනත්
මගේ පපු තුරුලේ සැනසුම ඔබයි
ගැයෙනා තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබ නමට පුදමී සදා

ගැයෙනා තනුවේ පදවැල් ඔබමයි සදා
එය ඔබ නමට පුදමී සදා

No comments:

Post a Comment