හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හිත රිදවනා - Hitha ridawana (Sanka Dineth)


හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ නෙත හඩවනා කදුලක් දිගේ
හිත රිදවනා සුසුමක් වගේ නෙත හඩවනා කදුලක් දිගේ
හැබැහින් නැතත් හීනෙන් වගේ ඇයි දැයි කියන්නකෝ මා හැරගියේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

හිත දුවනවා හැමතැන මගේ හිත පිරෙනවා සුවදින් ඔබේ
හිත දුවනවා හැමතැන මගේ හිත පිරෙනවා සුවදින් ඔබේ
බැලු බැලු අතේ ඔබෙ රුව වගේ
ඇයි මේ පෙනෙන්නේ මට ඒ වගේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
හිත දවනවා මතකය ඔබේ
දින ගෙවෙනවා හීනෙන් වගේ
දවසක ඇවිත් ලඟටම මගේ
මොහොතක් ඉදින්නකො ඉස්සර වගේ
නුඹ ලඟ නැති දා ////

No comments:

Post a Comment