හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ගිම්හානයේ පාවෙලා - Gimhane pawela (Samantha)


ගිම්හානයේ පාවෙලා
ගිම්හානයේ පාවෙලා - ඈත රන් මාලිඟා
සීතලේ ගුලිවෙලා - වින්ද සෙනෙහේ පුරා
අද නෑ..කොහෙදෝ පාවී - සිහිනේ මා අද තනිවී
ඔබ මා..ගේ සිහිනෙන් මිදිලා ලදුනේ...

ගිම්හානයේ පාවෙලා - ඈත රන් මාලිඟා...

මං තාම වා..රු ගන්නේ - මල් හීනයේ
ඔබ දුන්නු පැතුමන් හින්දයි - මුළු ජීවිතේ
ඔය නෙතට කදුලැල් දුන්නේ - මං ජීවිතේ
ඔබෙ හීන රජ කරවන්නයි - මා සැරසුනේ

සවනේ තාමත් රැදුනේ - ඔබගේ වදනයි සොදුරේ
ඔබ මා..ගේ සිහිනේ රැදිලා ලදුනේ

ගිම්හානයේ පාවෙලා....

සංසාරෙ හුරු හින්දයි - යලි හමුවුනේ..
මේ දෑස ඔබගේමයි - ඇයි හැඬවූයේ..
පවසන්න මගෙ සෙනෙහේ - ඇයි මදිවුනේ..
පෙර සංසාරෙත් ඔබමයි - මා හැරගියේ..

සැමදේ සුන්වී බොදවී - කොහෙදෝ තුරුලක සැඟවී..
ඔබ මා..ගේ සිහිනෙන් මිදිලා ලදුනේ..

ගිම්හානයේ පාවෙලා....

1 comment:

  1. සුපිරි බ්ලොග් එකක් මචං...

    ReplyDelete