හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ කතාකරන කම් - Oba katha karana kal (Roshan)


ඔබ කතාකරන කම්ඔබ කතාකරන කම් බලාන උන්නා
දැන් දැන් දැන් ඔබ කතා කරයි කියලා
මගේ හිත අතගා තුරුළට වීලා
හිත ඈතට ඈතට ගෙනියනවා

වෙනසක් මට දැනුණා
කඳුලක් නෙත තෙමුවා
වරදක් වුණිද කියා
සිත මට දොස් කිව්වා
ආදරේ කිමැයි කියා
මා ඔබගෙන් හඳුනා ගත්තා

ඔබ කතාකරන කම්

හැබැහින් ඔබ දැකලා
මුව ගොළුවී යනවා
කෙලෙස කියන්නද මා
බැඳුන සෙනෙහෙ පෙරදා
ආදරේ කිමැයි කියා
මා ඔබගෙන් අඳුනා ගත්තා

No comments:

Post a Comment