හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සදක් වෙන්න - Sandak Wenna (Imasha Muthukumari)

සදක් වෙන්න බැරි නම් ඔබ මට
ඉරක් වෙන්න හැකිදෝ ඔබ හට
වෙහෙස දැනෙන මේ ජීවිතේ
වැවක් වෙන්න බැරි තන ඔබ හට
ඇයිද කිවේ වෙන්න නිල් දිය
දුකක් ඉතිරි මේ ජිවිතේ

සදක් වෙන්න බැරි...

සීත ඉර්තුවකට වෙලා මිය යන්න නම් එපා
පෙම් කවක් ලියන්නට ආසයි මට තවත්
ඉර්තුවක් ඇතත් නැතත් හුස්ම ලඟ මගේ සිතත්
පණ ගසයි ඔබේ දේපා මුල වැටී

සදක් වෙන්න බැරි...

මා නොමැති හෙටක් ඇතත්
පිපෙන මල් යලිත් පිපෙයි
හිරු එළිය ඇවිත් තව දවසක් උදාවෙයි
හමනා ඒ සුලන් රැලිත්
නෙත් කොනින් ලඟින් හමයි
නෙතු අගින් වැටෙන මේ කදුලැල් සීතලයි

සදක් වෙන්න බැරි...

No comments:

Post a Comment