හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

චන්න කින්නරාවි - Chandra kinnaravi (Bachi Susan)


Supun Ayeshmantha And Thilini Malkaස්වේත මීදුම් එලා දෙනෙත් මඟ ඇහිරු
ජිවිතේ සීත ඉර්තුවේ ගිරි දුර්ඟ අතරින්
මා එක්ක එනවාද චන්න කින්නරාවි
මා එක්ක එනවාද චන්න කින්නරාවි….

රළු පොළොව මතින් දිලෙනා
විඩාබර  දිගු ගමනේ
මුදු සිනිදු දෙපා රිදෙනා
වේදනා සුසුම් අතරේ
ආදරේ ශේෂ වේවිද චන්න කින්නරාවි
මා එක්ක එනවාද චන්න කින්නරාවි

ස්වේත මීදුම් එලා….

සඳ නිවිගිය රාත්‍රියේ තාරකා ගොළුව ගන අදුරේ
ලය මතින් වැතිරි  සොඳුරු හීනයකට ඉඩ දී
හිනැහෙන්න පුළුවන්ද  චන්න කින්නරාවි
හිනැහෙන්න පුළුවන්ද  චන්න කින්නරාවි
හිනැහෙන්න පුළුවන්ද  චන්න කින්නරාවි

4 comments:

  1. one of best romantic lyrics..thanx man....

    ReplyDelete
  2. Supun Ayeshmantha -----good work

    ReplyDelete