හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සිහින දෙව් දුවේ - Sihina dewduwe (Milton Perera)

Supun Ayeshmantha Thilini Malka
සිහින දෙව් දුවේ
ඔබට තුන් ලොවේ
එකම නමයි මා දන්නේ
ඒ නම ආදරේ

සදෙහි ලප තියේ
මලෙහි කටු තියේ
උපමා නෑ සසදන්නේ
ඔබේ නම ආදරේ

චන්දන දියෙන් දොවාලා
ඔය නලලෙ අත තියාලා
මම ඔබ ලගයි කියාලා
දෙමි ලේ වලින් ලියාලා

කල්යානි නමට අමපෙම්
දිවි බදුන පුදකරන්නම්
ඉපදුනිද බවෙක කිසියම්
මුලු සසරෙදිම ඔබෙයි මන්

අවසාන මොහොත වේවා
ඔබ ලගදි ලගා වේවා
ගිනි නතිව මා දෑවේවා
සිහිවටන එහි මෑවේවා

No comments:

Post a Comment