හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

කටකාරකම් පාලා - Katakarakam pala (Sadun Sasanka)

කටකාරකම් පාලා දඟකාරකම් පෙන්නා
Supun Ayeshmantha and Thilini Malka
හැඩකාර නුඹ මාගේ හිත ගත්තානේ
මම දන්නෙ නෑ තවම ඔබෙ ආදරේ කොහොම
ඇයි මේ තරම් මාව මංමත් කලේ
ඇයි මේ තරම් මාව මංමත් කලේ

මගේ ආදරේ ඉල්ල ඉල්ලා
සමනලියෝ මා පස්සේ ආවා
ඒ කාටවත් ගන්න බැරි වෙච්ච
මගෙ ප්‍රේමේ අරගත්ත මගෙ පෙම්වන්තියයි

කටකාරකම් පාලා...

මගෙ ඇස් දෙකට හාදු දීලා
ඔබෙ උණුසුමෙන් මාව නහවා
පෙම් ලෝකයේ සතුට
විදගන්න මට දුන්න
ඔබ මාගෙ හිත ගත්ත මනමාලියයි

No comments:

Post a Comment