හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඇත්ත ආදරේ - True Love (Radeesha Vandabona)

හිතකින් වත් ඔබ රිදවන්නේ නෑ මං ආදරේයි කියා
ඔබ හඩන විටදි මා ලග ඉන්නම් මං ආදරේයි කියා.//
ඇත්ත ආදරේ , True Love ,Radeesha Vandabona,ඔබ මට ආදරේ කියා, Oba mata adare kiya ,Ranga D ft Minoli,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyrics

ආදරයෙන් ඔබ නාවන්නම්

සදළුතලේ ඔබ සතපන්නම්
හීතල වෙනකොට ලඟ ඉන්නම්
ආදර බස් දොඩවන්නම්
ආදරෙන්..ආදරෙන්..
ආදරෙන්..ආදරෙන්.. ///

හිතකින් වත් ඔබ...//

No comments:

Post a Comment