හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

රූ සිරි - Ru siri (Centigratz)

රූ සිරි නුඹගේ ඇල්මේ බැඳුනේ
Supun Ayeshmantha wijebandara
මිහිරේ මා හද කොද මල් පිපුණේ
කැළඹුණු සුළඟේ කෙහෙරැල් සැලුනේ
පිණි පතරේ මට ඔබෙ සුව දැනුණේ

පෙම්මා සුරතළියේ ඉඟිබිඟි පා යන්න ගියේ
ඉන්නේ කොහොම අනේ මා මියැදේ නුඹෙ දැහැනේ
දුන් මා උණු සෙනෙහේ ඇල් මැරුණේ කෙදින හදේ
ඉන්නේ කොහොම අනේ හනික වරෙන් රූබරියේ...

වත සුදු හංසි රඟදෙන විලසේ
අවුලා මේ ආයේ ආවේ
විලස උදව්වේ අහසේ රැදුනේ
දියපොද නොම ඒ මාගේ සෙනෙහේ

පෙම්මා සුරතළියේ...//

සිතුනතු කර මා රුපි පෙම් බෝමා
පානා හසරැල් සිතුවිලි සේමා
හද රැදි සිහිනේ අම පැන් ඉසුනේ
නෑ මා නුඹගේ සෙනෙහෙන් මිදුනේ

No comments:

Post a Comment