හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

‍රැ සිහිනේ - Ra Sihine ( Shihan Mihiranga)

රැ සිහිනේ
ඔබ ලග මා සැනසෙනවා
මා සැබහින්
ඔබ ගැන සිත ලතැවෙනවා

මේ බැදුනු සෙනේ
කෙදිනද ම පවසන්නේ
ආදරිය කියා
කෙලෙස ද මා අමතන්නේ
අපේ ලොවේ කෙදිනද අප තනිවෙන්නේ

‍රැ සිහිනේ...

ඈ සනසවමින්
ගී වැල් ගයමි මෙමා
ඒ මිහිරි ලොවේ
සැනසුම මා ලැබ ගන්නම්
කුමරියනේ කිමද මා ගැන නොසිතන්නේ

‍රැ සිහිනේ...

බාගත කරන්න

2 comments:

 1. What is Valentine's Day? St Valentine's Day is an annual festival to celebrate romantic love, friendship and admiration. Every year on 14 February people celebrate this day by sending messages of love and affection to partners, family and friends. Couples send Valentine's Day cards and flowers and spend special time together to honour their love for each other.

  http://ow.ly/2EeX30gOzYV
  Valentine Day Images
  funny Valentine’s day meme
  Valentines day jokes
  Happy Valentines Day Images 2018
  February Special Days For Lovers
  Valentines Day Poems
  Happy valentine day images
  Rose day messages
  Hug day messages

  ReplyDelete