හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

‍රැ සිහිනේ - Ra Sihine ( Shihan Mihiranga)

රැ සිහිනේ
ඔබ ලග මා සැනසෙනවා
මා සැබහින්
ඔබ ගැන සිත ලතැවෙනවා

මේ බැදුනු සෙනේ
කෙදිනද ම පවසන්නේ
ආදරිය කියා
කෙලෙස ද මා අමතන්නේ
අපේ ලොවේ කෙදිනද අප තනිවෙන්නේ

‍රැ සිහිනේ...

ඈ සනසවමින්
ගී වැල් ගයමි මෙමා
ඒ මිහිරි ලොවේ
සැනසුම මා ලැබ ගන්නම්
කුමරියනේ කිමද මා ගැන නොසිතන්නේ

‍රැ සිහිනේ...

බාගත කරන්න

1 comment: