හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ මට තරුවකි - Oba mata tharuwaki (Lakshman,Nirmala)

Supun Ayeshmantha and Thilini Malkaඔබ මට තරුවකි ගණඳූරු රැයකදි
දිදුලණ සඳ ලෙස ගුවන අරා
ලාහිරු මඩලයි මා අභියස ඔබ
බැස යන්නේ නැති සසර පුරා

උපතින් උපතට චාරිකාවේ
දිවිමග ඔබ මා ලග උන්නා
යුගයෙන් යුගයට මේ භවයේදී
යලි හමුවන්නෙමු අපි දෙන්නා

ඔබ මට තරුවකි ....

සෙනෙහස ගගුලක් ඔබට පුදන්නෙමි
බිදුවක් ඔබගෙන් ලබන නියා
සෙනෙහස උතුරන මහ සයුරක් වෙමි
වෙරළක් වී ඔබ දකින නියා

ඔබ මට තරුවකි ...

No comments:

Post a Comment