හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ මට ආදරේ කියා - Oba mata adare kiya (Ranga D ft Minoli)

Thilini malkaඔබ මට අදරේ කියා මට දෑනෙනවා
ඔබේ ජීවිතේ කියා මම  දන්නවා
ඔබ මට අදරේ නොකියා නොදනවා වගේ ඉන්නවා...//

ඈසින් ඈස කතා කර කර ලගින් හිද සුවද වෙනකොට
නොදක්කොත් හිත හොයනවා...
දුරින් හිද හිත තෑලෙනවා
ඔබ මට අදරේ කියලා නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා

රෑ සිහිනෙන් ඔබ පෙනෙනකොට
හෙමෙන් හෙමින් මා සිබිනකොට
දෙතොල් පෙති මගෙ තෙමෙනවා
තුරුල්ලේ මා නිදනවා...
මම හරි අදරේ කියලා නොදනවා වගේ ඉන්නවා

ඔබ මට අදරේ ...

No comments:

Post a Comment