හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

නිල් අඹරේ - Nil ambare (Romesh)

නිල් අඹරේ සොඳුරු පැහැය
ඔය දෙනෙත් තවරන්න
රතු මල් පොකුරේ පාට
මුදු දෙතොලේ දවටන්න
සමනල් රැනේ එන්න
මගේ තුරුලේ නැලවෙන්න
ආදරෙයි මං ආදරෙයි මුළු ජීවිතේ පුරා
ආදරෙයි

දේදුන්නෙ නැගලා නිල් අහස පැදලා
තුරුලේ මගේ උණුසුම් සුවේ පුදනවා //
පෙම් වර්ණ ලෝකේ පෙම් මල් ගොතා
ගෙල පලදවා සිප ගන්නවා

කිරි සයුරේ ගිලිලා සඳ අහසේ නැගිලා
දෙනුවන් ඔබේ තරු වැල් වගේ දිලෙනවා //
අප්‍රමාන පෙම් ලෝකේ අනන්තය සොයා
ඔබේ අත අරන් පියනගනවා

        නිල් අඹරේ...

No comments:

Post a Comment