හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මට ඔයා මගෙ පන වගේ -Mata oya mage pana wage (Dilum ft Sameera)

මට ඔයා මගෙ පන වගේ
Supun ayeshmantha Thilini malka
ලඟ නැතත් මගෙ ලඟ වගේ
හිත පුරා රැදි සෙනෙහසින්
ඔබ මවෙත පිදු ඒ ආදරේ..//

ඔයා මගෙ පන වගෙලු
මට දරාගන්න බැරි ඒකලු
හිනා වෙන්නෙ සඳ සද වගේලු
මට බලා ඉන්න බැරි එකලු
සඳ හොරා ගත්තෙ රෑකලු
මට හිතාගන්න බරි වෙන්නලු
මට නිදාගන්න බැරි ඒකලු

ඔයාවමයි මට ඕනෙලු
මට කියාගන්න බැරි ඒකලු
ඔයාටමයි මං  ආසලු
මට ඔයා නැතුව බැරි ඒකලු
අපි හිනා උනේ එක පාරලු
රෑ හීනෙන් පේන්නේ මාවලු
මං ඒ හීනේ හරි ලස්සනයිලු

මට ඔයා මගෙ..//

DOWNLOAD

1 comment:

  1. මට හිතාගන්න බරි වෙන්නලු
    මට නිදාගන්න බැරි ඒකලු......♥

    ReplyDelete