හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

කවුරුද පාවි - Kauruda pavi (Milton Mallawaarachchi)

Supun Ayeshmantha and Thilini malkaකවුරුද පාවි පාවි තුරුළු වුණා
ආදර හැඟුමින් ආරාධනා
මා හද පිබිදි පිබිදි අවදි වුණා
සිහිනෙන් මල් පිපුනා

මා නෙතේ සැතපිලා මා පතා නැවතිලා
මා නෙතේ සැතපිලා මා පතා නැවතිලා
ලැඟුම් සොයාලා
ඉන්න සැනහී ආරාධනා

කවුරුද පාවි ..

ආවෙමි සැරිසරා මා ඔබේ දිවිතුරා
ආවෙමි සැරිසරා මා ඔබේ දිවිතුරා
පැතුම් පතාලා
ඉන්න සැමදා ආරාධනා

කවුරුද පාවි ..

No comments:

Post a Comment