හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ජීවිතය දැනෙයි - Jivithaya danai (Lakmini Udawatta)

Supun Ayeshmantha Thilini malkaජීවිතය දැනෙයි ගී පද ලියවෙයි
සඳ රැල්ල පවා අමුතුයි
ඔබේ සුවඳ සුසුම් හිත උමතු කරන්
පව නැල්ල පුරා මුසුවෙයි
ඔබ ලඟ මං අතර මං වෙලා
ඒ ආදරයට නොහැඟෙයි..//

සීතල ඇවිදින් හංකිති කැව්වා
කාටද ඉඟි බිඟිකරලා
නාඳුනන හැඟුම් ඇත හිත රැදුනා
ජීවිතේ සතුට තවරා
රෑ හඳට වෙලා මඳහස සලනා
ආ විලස එයින් බැහැලා
මා ලඟාට වෙලා ඔබ තරු අමුනා
මා ගෙලේ බඳෙ පලදා

ජීවිතය දැනෙයි..

ආදර තෙපුලෙන් හිත වසඟ කලා
ජීවිතයම එහි සඟවා
මේ සොදුරු තෙපුල් තුල සැරිසැරුවා
මං ඉමක් කොනක් නොසොයා
මා මුවග පුරා සිනහව තවරා
සන්තෝසය හිත පුරවා
රෑ සිහින පුරා සැරිසැරුවා
ජීවිතේ මිහිර අඟවා

ජීවිතය දැනෙයි..

No comments:

Post a Comment