හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

හදේ කොතැනක හෝ - Hade kothanaka hoo (Sunil Edirisinghe)

හදේ කොතැනක හෝ
හිදි ඔබ නිදා නොනිදා මෙන්
බලා අවසර සොයා කල් දැන
වෙලා හස රැහැනෙන්
පෙලයි මා මුදා සුව දැහැනින්..//

සයුර ඉමලත් සිතිජ රේඛාවේ
නිවන කිව්සේ ගෙනෙයි බිම් අදුරේ
තලා මා සිත පලා ගිය ඔබ දවයි
මා හද තනිවෙනා මොහොතේ

හදේ කොතැනක හෝ ...

උතුම් පිවිතුරු ප්‍රේමයේ නාමෙන්
සහස් සුවහස් පැතුම් බල මහිමෙන්
ඉනූ කඳුලද සිඳෙන්නට පෙර
යදින්නම් ඔබ මැකී යනු මතකෙන්

හදේ කොතැනක හෝ ...

No comments:

Post a Comment