හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඳිය කිදුරිය සේ - Diya kiduriya se (Surendra Perera)

ඳිය කිදුරිය සේ සාගරේ
ඳිය කිදුරිය සේ - Diya kiduriya se (Surendra Perera),supun ayeshmantha wijebandara, sinhala ,sindu,සින්දුදෝතින් ගෙන ආ ආදරේ
මහද විමනේ ආල සිතුවම්
රුවන් රූ පිළීරු මැවෙ
කිව මැන ඔබ කවුදෝ ලඳේ...//

දේහ ලතාවේ රූසිරු වරූණේ
නොඳැනී මෙ නෙත යා වෙලා
දිගු නිල් වරලේ නිලුපුල් නයනේ
සෑග වෙවා හද පාවෙලා...

මිනි දැල් පරදා හසකැන් නැගුනා
පෙමි ඇරයුම් ගෙන ආ නියා
මනසේ ඇදුනා ඳෙනෙතින් මිඳුනා
සිහිනය සෙ නොපෙනී ගියා
මෙ දිවි ගමනේ රන් ටැඹ ඹබ වේ
උපඳින සසරේ වාසනා

No comments:

Post a Comment