හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබේ දෑතින් අල්ලන්- Diamond girl (Sun J Bandara)

Supun ayeshmantha wijebandaraඔබේ දෑතින් අල්ලන් මා
එක්කන් යන්නම් මා ආයේ
ඔබේ දෑසින් කඳුලැල් නම්
ගිලිහෙන්නේ නෑ ආයේ
සුදු දියමන්ති මාලේ
ඔබේ ගෙලෙහී පලදා මා
ගෙනියන්නම් මා...
මේ සීත රෑ යාමේ

ඔබේ දෑතින් අල්ලන් මා
දිවගෙන යන්නම් මා ආයේ
මගෙ දෑසින් කඳුලැල් නම්
ගිලිහෙන්නේ නෑ ආයේ
ඒ ඔරුවේ නැග ඔබ හා
උණුහුම් තුරුලේ හැංඟිලා
සැනසුම් සුසුමන් ලන්නම් මා
මේ සීත රෑ යාමේ

මුදු මීදුමෙන් බැඳි කදු යායේ
ඔබ හා කිව් ගී මතකයි මතකයි මට
ඇවිදන් යනකොට ගිම්හානේ
ඔබ හා කිව් ගී මතකයි
සීත මද පවනැල්ල දසතින් පා එද්දී
ඔබගේ සිරුරේ දැවටෙච්චී
මට සිහියට එන්නේ ඒ කාලේ
ඔබ මා හා හුරතල් වෙච්චී...

ඔබේ දෑතින් අල්ලන්...

No comments:

Post a Comment