හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මා ආදරියේ- Ma adariye (Theekshana Anuradha)

SAW n TM
මා ආදරියේ මගෙ ආදරියේ
කවුරුන්ද සුකුමාල සුන්දරියේ
සද රාජිනියේ සද රාජිනියේ
නුඔ කවුරුන්ද කවුරුන්ද ආදරියේ

නීල ඔබෙ දෑසේ බැල්මෙන් සැනසීලා
කෝමල මදහාස හසරැල් සිහිවීලා
සිහින දකිමින් සැනසෙන්නේ තනිවීලා
කවුද ඔබ කවුද සුර අගන ලීලා//

නොසිතු විලස මා දෙනෙතේ පොපියාලා
නුදුටූ අයුරින් ඔබ යනවද සැගවීලා
ලොවම ගෙනවිත් මගේ සුරතේ නවතාලා
කවුද ඔබ කවුද සුර අගන ලීලා//

මා ආදරියේ…

No comments:

Post a Comment