හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඇසුරින් මිදීලා - Asurin midila (Priya Sooriyasena)

ඇසුරින් මිදීලා ඔබගේ ලොවෙහි
සැඟවී හිදිමි මා වෙන් වී මෙසේ
නොමැකී තියේනම් ඔබගේ සිතෙහි
මගෙ ආදරේ මා යලි එන තුරා

රැකවල් සදාලා සීමා මවාලා
වෙන් වේවිදෝ ආදරේ
දෙසිතේ කතාවී දලුලා
වැඩීයාවී රහසේම ඒ ආදරේ

කඳුලැල් නිවාලා දැසින් සිනාවී
සැඟවී තිබු මේ ලොවේ
කවදාක හෝ මා එනතුරු
ඔබේ දැසේ සඟවා තබා ආදරේ

ඇසුරින් මිදීලා...

1 comment:

  1. කඳුලැල් නිවාලා දැසින් සිනාසී
    සැඟවී ඉමූ මේ ලෙසේ....

    ලෙස නිවැරදි විය යුතුයි... :)

    ReplyDelete