හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ආශා නිරාශා මැවූ - Asha nirasha mau (Victor Ratnayake)

ආශා නිරාශා මැවූ ,Asha nirasha mau ,Victor Ratnayake,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyricsආශා නිරාශා මැවූ..ඈ සප්ත මායාවකි
සෙනෙහේ ගගුල් ප්‍රේමේ තැවුල්
මැවු ඉන්ද්‍ර ජාලේ ඇයයි...//

දවාලන්න පෙම් මාරුතේ
ඇයයි ලන්ව ඉන්නේ සිතේ
නිවාලන්න දුක් ජීවිතේ
ඇයයි නිල්න මල් මාවතේ
දිවා රැයේ මා ළගයි
මගේ අරුම පෙම් අංගනා

ආශා නිරාශා මැවූ..//

නෙතේ හැන්ගි හැන්ගී ඉදී
හිතේ ස්වර්ණ යානේ නිඳී
මුවේ මන්දහාසේ දිලි
මගේ නින්ද ආයේ බිදී
මගේ අරුම පෙම් අංගනා

ආශා නිරාශා මැවූ..//

No comments:

Post a Comment