හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අහන් ඉන්න -Ahan inna (Mekala Gamage)

අහන් ඉන්න,Ahan inna ,Mekala Gamage,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyricsඅහන් ඉන්න අහගෙන ඉන්න
මගෙ හිත මෙනවද මුමුනනවා.....//

යාය පුරා නෙක නෙක පාටින් මුදු මල් පෙති ඇහැරෙනවා
පොද වැස්සක සීතල ඇවිදින් භිතට ඵබෙනවා
මොදු කාර මල් රේනු අගින් සුවද බෙදනවා
ඒ සුවඳින් මගේ හුස්ම රටා මවනවා.....

අහන් ඉන්න අහගෙන ඉන්න.....

සිලි සිලියෙ භමන සුලග කොදුරන්නේ අපටමයි
සතුට මිසක දුක මොකටද සෙනෙහස මහමෙරයි
අමාවකෙ දුක දුරලන දහසක් තරුකැට නුබටයි
ඒ එලියෙන් දැල්වෙන ලෝකය මගෙමයි මටමයි.....

අහන් ඉන්න අහගෙන ඉන්න.....

No comments:

Post a Comment