හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ආදර දේදුණූ - Adara Dedunu (Theekshana Anuradha)

SAW n TM ඈතින් පායා ඈතින් බැස යන
ඔබ සුවදයි ඔබේ සිත සුවදයි
ආදර දේදුණූ පායන මොහොතේ
මම ඉන්නම් ඔබ සිටිනවානම් //

කුළුඳුල් ප්‍රේමයේ ආදර ගීයක්
ගැයෙනා රාට්‍රියේ ඔබ තුරුලේ
රහසක් කියපන් සිත සනසාලා //
ආදරේ දෝ මට ආදරේ දෝ

ඈතින් පායා..

හසරැල් සුසුම් පැටලු තනුවක්
මතුවන ම්මොහොතේ ඔය නයනේ
ආදර බැල්මක් පා කර එවපන් //
ආදරේ දෝ මට ආදරේ දෝ

ඈතින් පායා..

No comments:

Post a Comment