හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ටික කලක සිටන් - Tika kalaka sitan (Chandrasena Hettiarachchi)

ටික කලක සිටන් මා අමතක වන බව දෑනුනා
අද මට නොදෑනිම මගෙ දෙනෙතට කදුලු පිරෙනවා
පිපි මලක් කෙලෙස මා වනමෑද පරවී යනවා
ලන් වී සිටි ඔබ මාගෙන් ඈතට ඉගිලී යනවා

දුක ශොකය මා හටනම් පුරුදුයි හෑමදාම
ආදර වදනින් මා හද පෙරුවෙ ඈයි මෙලෙස
සමුගන්නට නම් අහිමි වු ආදරයෙන් මෙලෙස
ඉවසම්ද මා කෙසෙ සොදුරියෙ මෙ දුක කෙලෙස

මා ඔබ ගෑන අහිතක් නොසිතමි මින් කිසිදාක
ඔබ තුටින් සිටීනම් මට සතුටකි හෑමදාම
ආදරයක ඈති වෙදනාව දෑනන වුදාක
සිහිවෙයිද මගෙ සොදුරුයෙ බිදුවක් යලි මතක

No comments:

Post a Comment