හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

තරු මල් යායම පොඩි - Tharumal yayama (Gunadasa Kapuge)

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ
ඉර හඳ මිරිකා දියකර සාගරයේ
අඳ්රේ උන්නෙමි ලොවම එපාවී
මා හැරදා ඈ ගිය දවසේ

දුක පැවසුවෙමි අසනා කෙනෙකු නැති
පාළු නාඑසුවෙමි තනියට කෙනෙක් නැති
තැවුණේ දැවුණේ පිරිසිදු සිතකිනි
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කළ උමතුවෙනි

නුවර උයන් මැද හමුවු ළඳුන් නැතී
යටැසින් බැලු නෙත් පෙරදා බැලුම් නැතී
තැවුණේ දැවුණේ පිරිසිදු සිතකිනි
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කළ උමතුවෙනි

No comments:

Post a Comment