හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

සරා සිහින - Sara Sihina ( Bathiya Santhush)

I love you Thilini Malkaසරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා - සිතේ කදුලු පහසේ මැවුණා සිනා
කොහේ ඇවිද හෝ මා - හද සිතුවිලි විල කළඹා
හැරදා මා ඔබ ගිය දා - උන් තැන තාමත් රැදිලා
සරා සිහින රහසේ දිවුරා කියා....

සිත කඳුලැල්ලේ තවරා - කළුවර රසකර වින්දා
සද සෙවනැල්ලක හැංගී - මගේ ඇස් තනිකර තෙමුණා
එසේ කදුළු ගැලූ ඒ හීනේ - තවමත් ඔබයි ආදරේ

තනි හදකින් හඬ දෙදරා - හරි ආදරයක් හින්දා
යළි කවදාවත් නොවෙනා - මහ සාගරයක හැඬුවා
එසේ කදුළු ගැලූ ඒ හීනේ - තවමත් ඔබයි ආදරේ

DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment