හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ඔබ මා හමුවන - Oba maa hamuwana (Karunarathne Diulgane)

ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට
කොතනක සිටියත් මා මළ දවසට
ඔබ මා හමුවන , Oba maa hamuwana, Karunarathne Diulgane,supun, ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyricsමගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට...

ඔබ සිත මා සිත භමු වූ දා සිට
මා ලය පීඳි පර වූ පෙම්මල...//
සීතින් තුරුලූ කර මා මළ දවසට
මගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී...//

ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට...

කදුල සූසූමම නොහෙලා නොඳොඩා අපි
මිරිගු සයුර වෙත පියමන් කල සැටි...//

සිතින් දරාගෙන මා මළ දවසට
මගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී...//

No comments:

Post a Comment