හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මිහිරාවියේ - Mihiraviye (Shihan Mihiranga)

සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
I love you thilini malkaසීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

3 comments:

 1. සිහිනයේ පාවෙලා ඇවිත් මා ළඟින් සැතපුනා..
  මා හදේ පෙම් කතා පොතේ කතාවක් ලියැවුනා..
  I love you thilini malkaසීතලේ ගතට ළංවෙලා රහසකුත් කොඳුරලා..
  ආදරේ සුවය මා සදා සිහිනයෙන් වින්දා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..
  මගෙ ආදරේ ඔබයි කුමරි..
  මා ජීවිතේ සදා සිහිනේ මිහිරාවියේ..

  සමනල්ලු රෑනේ ඇවිත් සිහිනයම හැඩ කලා..
  ආදරෙන් කී කතා අසා අපි වටා පියැඹුවා..
  පෙම් සුවේ මිහිරි ආදරේ අපි එක්ක විඳලා..
  සමනල්ලු මල් රොන් සොයා පියඹලා දුර ගියා..

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  සිහිනයෙන් අවදි වී ඉතින් මා ඔබව සෙව්වා
  ඔබ සිටියේ නෑ මා ලඟින් ආයේ මා තනි වෙලා
  සමනල්ලු රෑනේ ඔබත් පියඹලා ගියාදෝ
  ආයෙමත් එන්නේ මා සොයා සිහිනයෙන් විතරදෝ

  මිහිරාවියේ සිහින කුමරි..

  ReplyDelete
  Replies
  1. I love you thilini malka අහුවුනා හොරේ

   Delete