හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මව අමතක කලාට - Mawa amathaka kalata (Noel Raj)

මව අමතක කලාට
වෙන කෙනෙකු වෙත ගියාට
තාම අදරේ ඔයට
නෙතු සෑරසෙයි කදුලකට

අප සිප ගත් පලමු දිනේ දෑන් සිහිනයක් වෙලා
ඔබ ගෑන මුලු ලොවටම කී දේ මුසවක් වෙලා
පිවිතුරු මගේ අදරේ සෑමටම විහිලුවක් වෙලා
අන්සතු වී ඔබ වෙන හදකට සිසිලසක් වෙලා

මව අමතක කලාට ..

අදරයි කදුලයි සුසුමයි හදට හිරකරන්
මම ඉන්නම් තාමත් ඔබ මගේ පෙම්වතී කියන්
සිත් බිදිලා තනිවුනු මන් වගේ හඩන පෙම්වතුන්
අදරයක් නෑති උනු කෙනෙකුට සිනහා නොම වෙයන්

මව අමතක කලාට ..

No comments:

Post a Comment