හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මතකයන් අමතක කෙරුවත් - Mathakayan (Dushan)

මතකයන් අමතක කෙරුවත් අමතක වෙන්නේ නෑ
ඔබ එපා යෑයි මට සිතුනත් එපා වෙන්නේ නෑ
යලි ඒවී යෑයි සිත කීවත් ඔබ යලි එන්නේ නෑ
සිත පුරා ආදරේ කරන්නට මට කවුරුත් නෑ

අඩ අඩා මම කල් ගෙව්වත් ඔබ ලෑබෙන්නේ නෑ
නොලෑබෙනා බව මම කිව්වත් සිත පිලිගන්නෙත් නෑ
මම නෙමෑති ලොව කවදාවත් ඔබ තනි වෙන්නේ නෑ
ඔබ නොමෑති ලොව කවදවත් සිතේ සතුටක් නෑ

සිහිවෙනා හෑම මොහොතක දී නොසිත ඉන්නත් බෑ
හුදකලවේ ඉන්නට සිතුවත් එහෙම ඉන්නත් බෑ
සිත සිතා ඔබ ගෑන හෑමදාමත් මට අඩන්නත් බෑ
ඔබ නෑති පාලුව මට දෑනුනත් වෙනස් වෙන්නත් බෑ

මතකයන් අමතක කෙරුවත්....

No comments:

Post a Comment