හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

දෙකොපුල් කදුලින් තෙමා- Dekopul kadulin (Lahiru / Abhisheka)

දෙකොපුල් කදුලින් තෙමා
තොල්පෙති නලලත තබා
නික්මුණු දා හිස සිඹ මා
ලතැවෙමි රෑ තුන් යමේ
 සුහදිනියේ

මින් පෙරදි අපි මේ භවේ වෙන්වී යන්නට ඇතී
මේ කදුලු ගංගා ඉ‍මේ කොතැනක‍ හෝ
මගේ ජීවිතේ ඉකිබිදියි
ඔබෙ දෙනෙත් යලි යලි සොයයි
අපි පතා ආවා වගේ වෙන්වී යයි

ඔබ පපුතුරේ මා හිදියි
මගෙ පපුතුරේ නුඹ හිදියි
ලංවෙන්න වෙන්නෙ නම් නෑ සුහදිනියේ

සුදු සිනිදු මල් පෙති වගේ
ගිලිහී යන්නට ඇතී
මුදු සුවද දැනෙනා ඉමේ දෙතැන පිපී
හමුවීම ප්‍රේමය නොවේ... වෙන්වීම ප්‍රේමය වගයි
අපි පතා ආවා වගේ වෙන්වී යයි

ඔබෙ සිහින වල මා හිදියි
මගේ සිහින වල ඔබ හිදියි
එය පියවි ලෝකය නො‍වේ සුහදිනියේ

No comments:

Post a Comment