හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

පෙනෙන නොපෙනෙන - Penena nopenena ( Athma Liyanage)

පෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉදන්
නුඔ ඇවිත් හිත ලගට ‍හොරෙන්
ආවට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්…

දකින හිමිවන හීනේ නුඔ කොතැන හිටියා
මතක සැමරුමි අතරේ ජීවිතේ තිබුණා
හඩන හිනහෙන නෙත් නු‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍බෙ උරහිසේ තිබුණා
ඇත්තමයි නුඔ අහසක් වගේමයි සිතුණා

නුහුරු නුපුරුදු හීන අරන්
ලගට ඇවිදින් තුරුඑ වෙමින්
ආවට නොකියාම ජීවිතෙන්
නවතින්න හිතුවාද ආයෙමත් ආදරෙන්…

මිරිගුවක හිත තියලා නුඔ දුරක ඇදුණා
රංචු ගැහෙනා රෑනේ තනිකමක් දැනුණා
ඇසිල්ලක දුටු හීනෙන් හිත හුගක් රිදුනා
අරුත නොදකින සෙනෙහේ ඔය නමත් රැදුනා

පෙනෙන නොපෙනෙන…..

No comments:

Post a Comment