හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

වෙන් වී දැන් යන්න ඉතින් - Wen wee dan (Chamika Sirimanna)

වෙන් වී දැන් යන්න ඉතින්
වෙන් වී යන්නම ඕනේ නම්
කීරි ගැසී හඩන සුසුම්
ඉවසුම් නෑ මේ පපුවට දැන්
මා වෙනුවෙන් මැව්ව සෙනේ
රහසේම කාටද පුදා

මගේ සිහිනේ ඉඩ ඉල්ලා
පෙරදා ඔබමයි පියමැන්නේ
පෙම් අහසේ වෙලී ඉදලා
කෙලෙසද මා අද හැරයන්නේ
සෙනෙහසින් පෙර එදා
මගේ වෙලා උන් ඔයා
අද මෙසේ වෙන්වෙලා
මා දමා යයි ඔයා

පෙම් සිහිනේ දුක රන්දා
ගියාට කම් නෑ සතුට සොයා
මගෙ සෙනෙහේ සිහිවේ නම්
කවදා හෝ යලි එන්න සොයා
සෙනෙහසින් පෙර එදා
මගේ වෙලා උන් ඔයා
අද මෙසේ වෙන්වෙලා
මා දමා යයි ඔයා

වෙන් වී දැන් යන්න ඉතින්...//

No comments:

Post a Comment