හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

මේ නිල් අහස තරම්

මේ නිල් අහස තරම්
මේ නිල් මුහුද තරම්
මට ආදරේ කියලා
නොසලා ඇහි පිල්ලම්
මුහුනට මුහුන තියන්
මගේ ජීවිතේ ඉදලා
හරි ආදන් ඉදලා
මුළු ජීවිතෙන්ම බැදිලා
මේ හිතද හිතක් කරලා
මා කෙරෙන් මිදිලා ඇයි මේ
සංසාරේ සුවඳක් දී
රෑ සඳට හොරෙන්
ලං වුයේ ඔබම තමා
මා නිදියද්දි
හිත අරගත්දා
හිස සිපගත්දා
මාවත් මගෙන් අරන්
මොනවාද මට දුන්නේ..
රිදවන්න සුසුමක් දී
දුක්බර සුලඟින්
වෙන්වුයේ ඔබම තමා
මා හට දුක දී
කදුලක් දීලා
තනියක් දීලා
මාවද අයින් කරන්
මොනවාද ඔබ ලැබුවේ...

No comments:

Post a Comment