හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අයදින්නේ නෑ ඔබේ ආදරේ

අයදින්නේ නෑ ඔබේ ආදරේ මින් මතුවට කිසිදා,
රිදවන්නේ නෑ ඔබගේ හදවත මා ලදුනේ මතුදා,
ඔබ වෙන කෙනෙකුට බහ දී ඇති වග
මට නොකියා ඇයි නිහඩ වුණේ...//
ඒ නිසයි මිහිරියේ ඔබේ අත ගන්නට
කල්බලමින් මා මුලා වුණේ
ඔබේ සියුමැලි හද සසල කලානම්
සමාවන්න මට ප්‍රිය ලඳුනේ...//
ඔබට සුභපතා ඔබගෙන් සමුගෙන
මා අද වෙන් වී සිනා සිසි

No comments:

Post a Comment