හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

අපි වෙන් වෙන තරමට - Api wenwena tharamata (Chamika Sirimanna)

අපි වෙන් වෙන තරමට කියනා දෙවල්
කොහොමද උහුලා ගන්නේ
අපි වෙන් වෙන තෑනටම කටයුතු වෙනකොට
කොහොමද බල බල ඉන්නේ
අපි එක් වුන  මතකය සිහියට එනවිට
මම ඔබ ගැන හිත හිත දුක් වෙන හැම විට
මනසයි වන්දි ගෙවන්නේ...

හිතන්න බෑ හිත කීරි ගෑහෙනවා ඔය සුදු  මුහුන මතක් වී
සිබින්න බෑ මුව අහක බලන්වා  මගේ මුව එක්ක තරහා වී
කියන්න බෑ අපේ ආදෙරෙ කතාව කදුලුත් එක්ක සිනාසී
සොයන්න බෑ තව  ඔයා වගේ කෙනෙක් ආදරේ  කරන්න පෙර සේ

අපි වෙන් වෙන තරමට කියනා දෙවල්  ...

සුන්දර සිනාව හුරතල් ඉනාව දකින්න ආසයි අදුරේ
දෑවටුනු හෑටි ආදරෙයි කියා මට දෑනෙනවා කිති කෑවි යහනේ
තොල් පෙති සිබින්න ආසයි ඈත්තට තුරුලට ගෙන ඔබ පෙර සේ
ආදරේ කියන්න තව එක සෑරයක් වෙන් වී යන්නට මත්තෙන්

අපි වෙන් වෙන තරමට කියනා දෙවල්  ..///

No comments:

Post a Comment