හිත හදා ගන්න තනියෙන් ... නුබ දෙන්නෙම නෑ මට නම්.. නුබ ඉන්නෙ ඈයිද නොගිහින් ඔය හිත ඔච්චර තනි නම්.... මට නුබෙ වෙන්න බෑරිනම් ඈයි කතා කලෙ හොරෙහින්.... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින් නපුරුම ඈයි නුබ ඔතරම්.... හිතන්නෙ ඈයි නුබ ගෑන මන්... හදවතේ ඉන්නෙ ඈවිදින්..... මගෙ හිතේ ඉඩ නෑතිනම්.... ඔය හුස්ම වෑටෙන දුරකින්.... මන් ඉන්නද නුබ එනකන්... හිත පුරා කලා සෙල්ලම් නුබ සුලග වගෙ ඈවිදින්

ආදරය සුන්දර වරදකි - Adaraya sundara waradaki (Karunaratne divulgane)

ආදරය සුන්දර වරදකි
කිසිදා සමාවක් නම් නැති
මට පෙන්නලා ආලේ හැටි
නුඹ දුන්නු දුක හොදටම ඇති

ඉදුවර නුවන් දෑලේ වැටී පැගී
දැහැනේ වෙලී උන්මාද වුයේ මා
වෙනෙකෙකූ දිහා බැලුමට යලි
මට නෙත් නැතැයි කෙදු‍රැවේ කවුරුන්දෝ

ආදරය සුන්දර...

පුළුවර තාලා වීණා බදින් දැවැටී
රතගැලි බැදී නින්නාදයේ අනුරා
හද ස්වර තලා කම්පිත‍ වේවි
මට පවා මා නැති කලේ කවුරුන්දෝ

ආදරය සුන්දර...

1 comment:

  1. මේ සින්දුවට මම හරිම ආසයි. ඒ එකේ තේරුමත් මගේ ජිවිතේ එක්ක යන නිසා

    ReplyDelete